Algemene voorwaarden 
Algemene voorwaarden gelden vanaf 01-06-2022
 1. Bij uw eerste afspraak vragen wij u om uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

 2. Wij verzoeken u zelf een schone handdoek of badlaken mee te nemen naar u afspraak, dit i.v.m de hygiëne

 3. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.

 4. Annuleren of wijzigen van afspraken kan telefonisch (06-53111911) of per e-mail (info@fit-fysiotherapie.nl).

 5. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties, zie hier) Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. FIT fysiotherapie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. FIT fysiotherapie heeft contracten met veel zorgverzekeraars. Zie hier 

 6. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

 7. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.

 8. Klachtenregeling: FIT fysiotherapie is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

 9. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.

 10. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;

 11. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;

 12. FIT Fysiotherapie streeft ernaar onze wachttijden voor de behandeling tot een minimum te
  beperken. Mocht er toch sprake zijn van een wachttijd, bedraagt de tijd tussen het maken van de afspraak en de behandeling maximaal 4 werkdagen (voor zover dit niet conflicteert met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en/of de wens van de cliënt).

 13. Wij bieden studenten fysiotherapie stageplaatsen. Een stagiaire zal zich altijd als zodanig aan u voorstellen. Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut aan u voorstelt of een stagiaire u samen met uw fysiotherapeut, of zelfstandig mag behandelen. U bent hierin vrij in het maken van uw keuze. Als er derden (b.v. stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

 14. Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek (PREM Patient Reported Experience Measures) naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door Qualiview. Het meten met de PREM is voor veel verzekeraars een vereiste in de zorgcontracten. FIT Fysiotherapie stuurt na het afsluiten van een behandeling automatisch de PREM uit, tenzij u hier zelf bezwaar tegen maakt.